โครงการ เพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะ พิมพ์
เขียนโดย วัดสุนันทวนาราม   
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2012 เวลา 02:52

โครงการ เพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เพื่อเฉลิมฉลองวาระมหามงคลพุทธชยันตี 2600 ปี, การตรัสรู้ธรรมของพระพุทธองค์ (Improve Learning Ability By Phra-ajahn Mitsuo Gavesako’s Dhamma book)


LAST_UPDATED2