เงินอุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะปกครองสงฆ์ 2557 พิมพ์
เขียนโดย นางดวงเดือน วันกุมภา   


รายงานจัดสรรเงินหนุนการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ (อุดหนุนสำนักงานเจ้า

คณะปกครองสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ 2557)
   
หมายเหตุ เงินจะโอนเข้าบัญชีวันที่ 10 มิ.ย. 2557