ประจำปีงบประมาณ 2555 พิมพ์
เขียนโดย นายไพศาล หวังตจิตต์   
kkk

รายงานจัดสรรเงินหนุนการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์(อุดหนุนสำนักงานเจ้า

คณะปกครองสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ 2555)
  
  หมายเหตุ  เงินจะโอนเข้าบัญชีวันที่ 30 เม.ย.2555