ประจำปี งบประมาณ 2554 พิมพ์
เขียนโดย นาย ไพศาล หวังจิตต์   

kkkk

 

รายงานจัดสรรเงินหนุนการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์(อุดหนุนสำนักงานเจ้า

คณะปกครองสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ 2554)