เงินอุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะปกครองสงฆ์ 2558 พิมพ์
เขียนโดย นางดวงเดือน วันกุมภา   


รายงานจัดสรรเงินหนุนการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ (อุดหนุนสำนักงานเจ้า

คณะปกครองสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ 2558)
หมายเหตุ เงินจะโอนเข้าบัญชีวันที่ 20 ก.พ. 2558