นิตยภัต มีนาคม 2557(ตกเบิกเพิ่มเติม ครั้งที่4)ปีงบประมาณ2557 ครั้งที่ 4/02 พิมพ์
เขียนโดย นางดาวเดือน วันกุมภา   
วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2014 เวลา 07:08
นิตยภัตพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ พระเปรียญ (ตกเบิกเพิ่มเติม-มีนาคม) ปีงบประมาณ 2557
อำเภอเมืองกาญจนบุรี…………………………………………..
อำเภอไทรโยค…………………………………………………..

อำเภอศรีสวัสดิ์………………………………………………….
อำเภอท่ามะกา…………………………………………………..
อำเภอท่าม่วง…………………………………………………….
อำเภอทองผาภูมิ………………………………………………...

อำเภอพนมทวน………………………………………………....
อำเภอเลาขวัญ……………………………………………….....
อำเภอด่านมะข้ามเตี้ย……………………………………….....
อำเภอหนองปรือ………………………………………………...


หมายเหตุ สามารถปรับสมุดได้วันที่ 1 เมษายน 2557 --ธนาคารกรุงไทย

kkkkkkklสามารถปรับสมุดได้วันที่ 5 มีนาคม 2557---ธนาคารอื่นๆ