นิตยภัต ปีงบประมาณ2555 ครั้งที่ 1 พิมพ์
เขียนโดย นายไพศาล หวังจิตต์   

kkkาาาา

 

นิตยภัต ปีงบประมาณ 2555 /ครั้งที่1

 ตุลาคม 2554-กุมภาพันธ์ 2555

 

 
อำเภอเมืองกาญจนบุรี…………………………………………… 
อำเภอไทรโยค…………………………………………………… 
อำเภอบ่อพลอย…………………………………………………. 
อำเภอศรีสวัสดิ์…………………………………………………. 
อำเภอท่ามะกา…………………………………………………. 
อำเภอท่าม่วง…………………………………………………… 
อำเภอทองผาภูมิ……………………………………………… 
อำเภอสังขละบุรี………………………………………………. 
อำเภอพนมทวน………………………………………………. 
อำเภอเลาขวัญ………………………………………………. 
อำเภอด่านมะข้ามเตี้ย……………………………………….. 
อำเภอหนองปรือ……………………………………………… 
อำเภอห้วนกระเจ้า…………………………………………… 

 

 

หมายเหตุ--กรณีที่เอกสารมีสีระบายทึบแสดงว่าไม่มีการโอน

เงินเข้าบัญชีรายการนั้น ในเดือน กุมภาพันธ์ 2555