นิตยภัต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(ประจำเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2561) ครั้งที่12/01 พิมพ์
เขียนโดย นางปุณยนุช เข็มทอง   
วันพุธที่ 02 มกราคม 2019 เวลา 06:00
รายงานการจ่ายเงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัต พระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ 9 ประโยค และพระเลขานุการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่12/01
อำเภอเมืองกาญจนบุรี…………………………………………..
อำเภอไทรโยค…………………………………………………..
อำเภอบ่อพลอย………………………………………………….
อำเภอศรีสวัสดิ์………………………………………………….
อำเภอท่ามะกา…………………………………………………..
อำเภอท่าม่วง…………………………………………………….
อำเภอทองผาภูมิ………………………………………………...
อำเภอสังขละบุรี………………………………………………....
อำเภอพนมทวน………………………………………………....
อำเภอเลาขวัญ……………………………………………….....
อำเภอด่านมะข้ามเตี้ย……………………………………….....
อำเภอหนองปรือ………………………………………………...
อำเภอห้วยกระเจา……………………………………………....

หมายเหตุ สามารถปรับสมุดได้วันที่ 2 มกราคม 2562 -ธนาคารกรุงไทย

kkkkkkklสามารถปรับสมุดได้วันที่ 2 มกราคม 2562---ธนาคารอื่นๆ

LAST_UPDATED2