วัดถ้ำเขาน้อย วัดถ้ำเสือ และวัดม่วงชุม พิมพ์
เขียนโดย นายสมชาสงชัยศรียากุลย แ   

 

                                 

                                                                             เรือดูดทราย บ้านเรือนริมแคว

                               

                                                                     เกาะกลางลำน้ำ ท่าเรือวัดม่วงชุม

                              

                                          วัดถ้ำเขาน้อย และ วัดถ้ำเสือ จุดมุ่งหมายต่อจากวัดม่วงชุม มองจากเรือ

                               

                                         อุโบสถวัดม่วงชุม มณฑปที่ประดิษฐานร่างที่เป็นอมตะของหลวงปู่เที่ยง

                              

                                                          รูปหล่อหลวงปู่เที่ยง รูปหล่อหลวงปู่ลืม

 

นายอารามบอยได้รู้จากเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันว่ารูปหล่อหลวงปู่เที่ยง มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพนับถือท่านต่างมาขอพรจากรูปหล่อหลวงปู่เที่ยงจะประสบผลตามปรารถนาทุกประการ เมื่อสมปรารถนาแล้วจะนำสำรับกับข้าวมาถวายท่าน อาหารที่นิยมถวายคือ หมากพลูน้ำดื่ม ข้าว เปล่า แกงเทโพหมูสามชั้น ขนมจีน น้ำพริก ผักจิ้ม หากเป็นการแสดงก็จะบนบาลด้วย หนังตะลุง มวย หรือ ยี่เก จะเห็นผลสมปรารถนาอย่างรวดเร็ว

     

                                  

                                                    สรีระที่เป็นอมตะของหลวงปู่เที่ยง จันทสโร วัดม่วงชุม

                       

                              ร่างหลวงปู่เที่ยงภายในโลงแก้ว รอยสักของหลวงปู่ยังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน

                  เมื่อทุกท่านขอพรจากหลวงปู่เที่ยง จันทสโร เรียบร้อยแล้ว นายอารามบอยขอนำท่านเดินไปวัดถ้ำเขาน้อย และวัดถ้ำเสือ ซึ่งวัดทั้งสองอยู่ติดกัน ระยะทางไม่ไกลนัก ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายไว้เดินขึ้นเขาไหว้สิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิต วัดที่ถึงก่อนคือวัดถ้ำเขาน้อย เป็นวัดพุทธศาสนาลัทธิมหายาน แบบอนัมนิกาย ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมแบบจีนที่งดงามหลายแห่ง โดยเฉพาะพระพุทธรูปศิลปะจีนที่แปลกตาไม่ค่อยได้พบเห็นบ่อยนัก พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนและชาวญวนนับถือมากภายในวัดถ้ำเขาน้อยนี้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ ต่อจากนี้นายอารามบอยจะพาท่านเดินชมสถานที่ที่น่าสนใจภายในวัดถ้ำเขาน้อย โดยเริ่มจากหน้าวัดก่อน

                              

                               

 

วัดถ้ำเขาน้อย ศิลปกรรมแบบจีน ข้างหลังจะมองเห็นเจดีย์แบบจีน และเจดีย์ศิลปกรรมแบบไทยของ วัดถ้ำเสือที่อยู่ติดกัน

สูงสง่าเป็นราศีของทั้งสองวัด

                        

                        หลวงพี่ผู้มีเมตตานำชมสถานที่ต่างๆภายในวัด สถานที่บูชาฟ้า ดิน ตามคติความเชื่อของจีน

 

 

                     

                         เมื่อท่านเดินผ่านเข้าประตูวัดสิ่งแรกที่ท่านพบเห็นคือรอยยิ้มของเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

 

 

                

       รูปปั้น ๑๘ อรหัง ที่แฝงไว้ด้วยคติธรรมตามเชื่อของพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานแบบจีนนิกาย ช่วงเวลานี้ท่านควร

      จะนมัสการขอโชคลาภ กับเทพเจ้าทั้งสององค์นี้ จะได้มั่ง มี ศรี สุข ตลอดปี

                 

                 เจ้าแม่กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม          พระพุทธรูปศิลปกรรมจีนที่งดงาม

   

              

  

                          

                                   ขอพรจากพระเจ้า      พระองค์    เพื่อเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต

 

                                   

                      

                                           ป้ายชื่อถ้ำเขาน้อย  เป็นที่มาของชื่อวัด

     

       

                

                บรรยากาศภายในถ้ำ   มีพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆประดิษฐานอยู่

 

     

                 

                       

                รูปเหมือนหลวงพ่อแห้งเจ้าอาวาสรูปแรก                               บันไดขึ้นถ้ำและเจดีย์

 

                             

                      เมื่อท่านเดินถึงยอดเขาเล็กๆไม่สูงนักจะพบเห็นเจดีย์ศิลปกรรมแบบจีนดูเด่นเป็นสง่า

 

            

            หลังจากที่ท่านเพริดเพลินกับวัดจีนจนอิ่มบุญแล้ว   ตอนนี้นายอารามบอยจะพาท่านชมความงดงามของวัดแบบไทยๆของเราบ้าง     วัดถ้ำเสือ  ที่มาของชื่อวัดท่านคงจะพอเดาได้ถูกว่าในอดีตที่วัดแห่งนี้มีเสือแม่ลูกอ่อนอาศัยอยู่ในถ้ำ   วัดถ้ำเสือมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่มากนามว่าหลวงพ่อชินน์ประทานพร   ประดับด้วยกระเบื้องโมเสสสีทองเหลืองอร่ามทั้งองค์   มองเห็นเด่นสง่างามได้ไกลหลายกิโลเมตร   นอกจากนี้วัดถ้ำเสือแห่งนี้มีพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวท  เป็นที่พึ่งของชาวบ้าน  นามว่าหลวงพ่อชื่น   ปาสาทิโก   พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด   เมื่อมรณภาพสรีระของท่านไม่เน่าเปื่อย  เป็นที่เคารพของลูกศิษย์อย่างมาก   นายอารามบอยขอแนะนำสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจ   ดังนี้

             

                                 

                        ปากถ้ำเสือ                                             ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปจำนวนมาก

 

 

                                        

           บันไดขึ้นเขา  เหมาะสำหรับทดสอบความฟิต  ท่านที่ชอบสบายๆก็ขึ้นรถกระเช้า  ค่าบริการ  ๑๐  บาท

          

              

            

        พระพุทธชินน์ประทานพร  หน้าตักกว้าง    วา    ศอก    นิ้ว   องค์พระสูง    วา     นิ้ว

 

                

 

           

           พระเจดีย์เกศแก้ว          สถาปัตยกรรมไทยสร้างจากภูมิปัญญาที่ศรัทธาในศาสนา

 

        

           

               เห็นแล้วเกิดศรัทธา                                              มองมุมไหนก็สวย

     

          

                                    ศิลปกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อยงดงามในเชิงศิลป์

             

                           บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาวัดถ้ำเสือ  ที่ไม่มีวันแห้ง

  

   

                                           รูปหล่อหลวงพ่อชื่น  ปาสาทิโก           

         

     กราบสรีระที่เป็นอมตะของพระครูสิทธิวิมล  (หลวงพ่อชื่น  ปาสาทิโก)  ก่อนเดินทางไปวัดนางโน

 นายอารามบอยขอพาท่านกลับมาลงเรือ  เพื่อเดินทางไปวัดมโนธรรมมาราม  (วัดนางโน)   วัดนางโนเป็นวัดร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาต้อนต้น  มีอายุกว่า  ๔๐๐  ปีล่วงมาแล้ว   ต่อมามีเศรษฐีนีนามว่านางโน  ได้บูรณปฏิสังขรณ์จากวัดร้างขึ้นใหม่ให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา  ชาวบ้านจึงเรียกวัดร้างที่บูรณะขึ้นใหม่ว่าวัดนางโน  ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อวัดใหม่ว่าวัดมโนธรรมมาราม  ภายในวัดมีซากโบราณสถานสมัยอยุธยา  และพระพุทธไสยาสน์  (พระนอน)  สมัยอยุธยาที่สวยงามมาก  ตามนายอารามบอยเดินชมสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจภายในวัดได้เลยครับ