ชมศิลปะแบบญวณ วัดญวณ พิมพ์
เขียนโดย นายสมชาย แสงชัยศรียากุล   

 

วัดที่    คือวัดถาวรวราราม  (วัดญวน)  ที่นายอารามบอยจะพาท่านไปสัมผัสเป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน  แบบอนัมนิกาย   วัดนี้สร้างแบบศิลปะจีนปนญวน  สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่     แห่งราชวงศ์จักรี  ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปหินทรายเป็นพระพุทธรูปโบราณที่นำมาจากวัดนางพิมพ์ (วัดร้างสมัยอยุธยา)   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช   สยามมกุฎราชกุมาร  พระราชทานนามว่า  พระพุทธสถาพร   ชาวบ้านนิยมเรียกว่าหลวงพ่อโต   คนไทยเชื้อสายญวนต่างให้ความเคารพนับถือในองค์หลวงพ่อโตมาก   มีความศรัทธาเชื่อว่าหลวงพ่อโตนี้ศักดิ์สิทธิ์มากขออะไรท่านก็จะสมหวังทุกคน    นายอารามบอยขอพาท่านชมภายในบริเวณวัดญวน  เชิญครับ

                                               

              

                         หลวงพ่อพุทธสถาพร  (หลวงพ่อโต)  พระประธานวัดถาวรวราราม    

   

           

                สถาปัตยกรรมแบบจีนที่งามไปอีกแบบหนึ่ง                             กุฏิเจ้าอาวาส

 

                                                    

                                   พระตำหนักสมเด็จพระสังฆราชวัดญวนสร้างถวาย

   

            

                                   ภายในพระตำหนักเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธากราบบูชาพระธาตุ

 

  

                                         

 

                                                               ศาลาศิลปะจีนปนญวน