โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ พิมพ์
เขียนโดย นางสาวรัฐจันทร์ ชัยชญา   
โครงการเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ  วันที่  ๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ณ วัดวังขนายทายิการาม  ตำบลวังขนาย  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี
 

 

                  นายฉัตรชัย  ชูเชื้อผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

คณะสงฆ์ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ตามมติมหาเถรสมาคมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕  อย่างพร้อมเพรียง

นายฉัตรชัย  ชูเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี และข้าราชการในสังกัด  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฯ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และคณะนักเรียน นักศึกษา

 วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดกาญจนบุรี  นั่งสมาธิ ภาวนาจิต

พระราชรัตนวิมล  เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี  นายฉัตรชัย ชูเชื้อ ผู้อำนวยการ ฯ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

และคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

นายฉัตรชัย  ชูเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี กราบนมัสการและแนะนำตัว  กับ พระครูกาญจนสุตาคม 

รองเจ้าคณะอำเภอท่าม่วง และเจ้าอาวาสวัดวังขนายทายิการาม เจ้าภาพฯ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ


ผู้รายงาน นางสาวรัฐจันทร์  ชัยชญา

           นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

                  05-11-2555