ประเพณีตักบาตรเทโว พิมพ์
เขียนโดย นางสาวรัฐจันทร์ ชัยชญา   
วันจันทร์ที่ 12 พฤษจิกายน 2012 เวลา 02:02

 

ส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2555ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร วันที่ 31 ตุลาคม 2555

 

ขบวนเทพยดาและนางฟ้า ตั้งขบวนรอหน้าพิธี เขาถวายเพลิง

 

นายฉัตรชัย  ชูเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธสาสนา   จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางมาถึงวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องศาสนพิธี

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เดินทางมาถึงวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร

 พระราชวิสุทธาภรณ์ ประพรหมน้ำพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร ออกรับบิณฑบาตรจากประชสชนที่มารอตักบาตรกันเป็นจำนวนมาก

 

พระราชวิสุทธาภรณ์ ( รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีและเจ้าอาวาส      วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ) ประพรหมน้ำพระพุทธมนต์

นายฉัตรชัย  ชูเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมใส่บาตรพระและสามเณรที่ออกรับบาตรจำนวนมาก


                                ผู้รายงาน    นางสาวรัฐจันทร์  ชัยชญา

                                              นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

                                                                                                  

 

LAST_UPDATED2