การตักผงธูปจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ พิมพ์
เขียนโดย นายสาธิต เกียรติ์สุพิมล   

นายฉัตรชัย  ชูเชื้อ  ผอ.พศจ.กาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ นายสมชาย แสงชัยศรียากุล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  พร้อมด้วยนายสาธิต  เกียรติ์สุพิมล  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  ไปปฏิบัติหน้าที่ในการตักผงธูปจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่   ชาวกาญจนบุรี  ให้ความเคารพนับถือ ดังนี้

๑.ผงธูปศาลหลักเมืองกาญจนบุรี 

๒.ผงธูปหน้ารูปเหมือนพระวิสุทธิรังษี   (เปลี่ยน   อินทสโร)  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

 ๓.ผงธูปหน้ารูปเหมือนพระเทพมงคลรังษี  (ดี  พุทธโชติ)  วัดเทวสังฆาราม