กฐินพระราชทาน พิมพ์
เขียนโดย นาย สมชาย แสงชัยศรียากุล   
วันอังคารที่ 16 พฤษจิกายน 2010 เวลา 17:38
กฐินพระราชทาน

kkkkkkkkkkkkkkk

 kkkkkkkkkkkkkkkkkkพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 kkkkkทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานผ้าพระกฐิน
 kkkkให้    กรมพัฒนาที่ดิน     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 kkkkนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส 
 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk   วัดเทวสัวฆาราม
 kkkkตำบลบ้านเหนือ   อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
 kkkkวันศุกร์  ที่  ๑๒  พฤศจิกายน   ๒๕๕๓

 

kkkkk

            อัฐบริขานประกอบองค์กฐินพระราชทาน

kkkk

นายธวัชชัย  สำโรงวัฒนา   อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  จุดเทียน  ธูป  บูชาพระรัตนตรัยพร้อมกล่าวถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

kkkk

นายธวัชชัย  สำโรงวัฒนา   อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  ถวายผ้ากฐินหลวง พระครูอนูกูลกาญจนกิจ  เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม  ได้รับมติจากที่ประชุมสงฆ์ให้เป็นผู้ถือครองผ้ากฐินหลวง

kkkkk

ว่าที่ร้อยตรี  เชิดศักดิ์   จำปาเทศ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ถวายจตุปัจจัย

kkkkkkkkkkkkkkkkk

 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงานยอดเงินที่นำถวายวัดเทวสังฆารามจำนวน   ๑,๔๐๘,๘๑๖   บาท

kkkkkk

 

                        ชาวกาญจนบุรีเข้าร่วมงานจำนวนมาก

 

                       

       

                                 อิ่มกาย  อิ่มใจ  กันทั่วหน้า

 

 

                                                              ข้อมูลโดย

                                                              นาย สมชาย แสงชัยศรียากุล

                                                              นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
LAST_UPDATED2