พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา พิมพ์
เขียนโดย นางสาวจารุวรรณ บุญอยู่   
วันอาทิตย์ที่ 05 กรกฏาคม 2020 เวลา 00:00

าสส_วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์

จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2563 โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน

ข่าว: นางสาวจารุวรรณ บุญอยู่/ ภาพ : นายพงศกร  เรื่องจุ้ย

LAST_UPDATED2