ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา(หมู่บ้านรักษาศีล 5) พิมพ์
เขียนโดย นางสาวนรินทร์ วรรณวิจิตร   
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2020 เวลา 00:00

าสส_วันที่ 19 มิ.ย. 2563 นายสหัส บรรจงเมือง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วย  นางสาวดลชนก จันทร์สุข  นักวิชาการศาสนาชำนาญการและนางสาวนรินทร์พร วรรณวิจิตร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา(หมู่บ้านรักษาศีล 5) ณ วัดสันติศีรี ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจ้า จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว: นางสาวนรินทร์พร วรรณวิจิตร / ภาพ : นายพงศกร เรื่องจุ้ย

LAST_UPDATED2