ประชุมหารือแหล่งเรียนรู้ของมูลนิธิพระพุทธเมตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่๓/๒๕๖๓ พิมพ์
เขียนโดย นางปัทมา ศรีผึ้ง   
วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 04:36

lllllllkkkk,,,,,,,llllllวันที่ ๗ กุม๓พันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ร่วมประชุมหารือแหล่งเรียนรู้ของมูลนิธิพระพุทธเมตาประชาไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ครั้งที่๓/๒๕๖๓ โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมดาวดึงส์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

LAST_UPDATED2