กิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย นางปัทมา ศรีผึ้ง   

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการในสังกัด

ร่ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒” โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนราชการ  ณ หอประชุมชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นางปัทมา ศรีผึ้ง : ภาพ : นายพงกร เรื่องจุ้ย