ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พิมพ์
เขียนโดย นางปัทมา ศรีผึ้ง   

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี และข้าราชการในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(นายอิทธิพล คุณปลื้ม)ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาศักยภาพชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นางปัทมา ศรีผึ้ง : ภาพ : นายพงกร เรื่องจุ้ย