ต้อนรับคณะนิเทศและติดตามพระนิสิตทุนและการแสดงพระรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย นางสาวดลชนก จันทร์สุข   
วันศุกร์ที่ 08 พฤษจิกายน 2019 เวลา 15:37

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการในสังกัด

ร่วมให้การต้อนรับคณะนิเทศและติดตามพระนิสิตทุนและการแสดงพระรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธาน ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และ เขื่อนศรีนครินทร์ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นางสาวดลชนก จันทร์สุข /ภาพ : นายพงกร เรื่องจุ้ย

LAST_UPDATED2