รับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเฉาะเชิงเทรา พิมพ์
เขียนโดย manager   

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๔๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

นำข้าราชการในสังกัด ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเฉาะเชิงเทรา

ข่าว : .... /ภาพ : นายพศกร เรื่องจุ้ย