พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวัน”คล้ายวันสวรรคต”ประจำปี ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย นายธีรเดช จันทรัตน์   
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 00:00

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน วางพานพุ้ม ถวายสักกการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวัน

สวรรคต ในการนี้ นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมในพิธีฯ ณ พระบรมราชานุสวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนยีกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นายธรีเดช จันทร์รัตน /ภาพ นายพงศกร เรืองจุ้ย :

LAST_UPDATED2