พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล “วันอาสาฬหบูชา” ประจำปี 2562 พิมพ์
เขียนโดย นางสาวจารุวรรณ บุญอยู่   
วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2019 เวลา 00:00

าาา_วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้

นายสมเจตน์   จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็น พุทธมามกะและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล“วันอาสาฬหบูชา”พร้อมด้วย  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี จำนวนมาก ในการนี้นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรม แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล“วันอาสาฬหบูชา” ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว: นางสาวจารุวรรณ บุญอยู่ /ภาพ : นายพงศกร เรื่องจุ้ย

LAST_UPDATED2