พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาล “วันอาสาฬหบูชา” จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 พิมพ์
เขียนโดย นางสาวจารุวรรณ บุญอยู่   
วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2019 เวลา 00:00

าา_วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร

ข้าวสาร อาหารแห้ง/ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี จำนวนมาก ในการนี้นายสมศักดิ์  สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรม ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว: นางสาวจารุวรรณ บุญอยู่ /ภาพ : นายพงศกร เรื่องจุ้ย

LAST_UPDATED2