พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี2562 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2019 เวลา 04:44

kkkkkkkkkkkวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ

นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ  วางพวงมาลาดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ในการนี้ นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมในพิธีฯ ณ ศาลา ๖๐ พรรษามหาราช อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นายธีรเดช จันทรัตน์ /ภาพ นายพงศกร เรืองจุ้ย :

LAST_UPDATED2