โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดกาญจนบุรี พิมพ์
เขียนโดย นางสาวดลชนก จันทร์สุข   
วันอังคารที่ 09 กรกฏาคม 2019 เวลา 00:00

วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี และองค์กรปกครองครองส่วนท้องถิ่น

จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดกาญจนบุรี พระราชวิสุทธาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีองค์กรปกครองท้องถิ่นและวัด เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๒๐ หน่วย ณ วัดตะคร้ำเอน ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ /ภาพ : นายพงศกร เรืองจุ้ย

LAST_UPDATED2