พิธีอัญเชิญผ้าไตร สังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระครูอดุลยพิริยานุวัตร พิมพ์
เขียนโดย นายธีรเดช จันทรัตน์   
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 เวลา 09:17

วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน นาย ทหารประจำฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ อัญเชิญสิ่งของ

พระราชทาน ถวายแด่พระครูอดุลพิริยานุวัตร โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วม ณ วัดวังกระแจะ ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นายธีรเดช จันทรัตน์ /ภาพ : นายพงศกร เรื่องจุ้ย

LAST_UPDATED2