โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ   
วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2019 เวลา 07:18

วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเแผ่พระพุทธศาสนาในจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ในการนี้นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมปฏิบัติหน้าที่ โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้งบประมาณจำนวน ๑๐๐,๐๐ มีผู้ร่วมโครงการจำนวน ๑๒๐ รูป/คน ณ วัดอุดมมงคล อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ /ภาพ : นายพงศกร เรื่องจุ้ย

LAST_UPDATED2