โครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “วัดท่าขนุน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ   
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019 เวลา 00:00

วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ วัดท่าขนุน จัดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่น

ด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในการนี้นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้งบประมาณจำนวน ๑๓๗,๕๐๐มีผู้ร่วมโครงการจำนวน ๕๒๕ คน ณ วัดท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ /ภาพ : นายพงศกร เรื่องจุ้ย

LAST_UPDATED2