ประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔ พิมพ์
เขียนโดย นางสาววิภาวรรณ เล็บครุฑ   
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2019 เวลา 00:00

าาา_วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ภาค ๑๔ จัดประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ

รองเจ้าคณะอำเภอ      เจ้าคณะตำบล    และเลขานุการทุกระดับ    ณ วัดตะคร้ำเอน   ตำบลตะคร้ำเอน   อำเภอท่ามะกา    จังหวัดกาญจนบุรี   ในการนี้ นายสมศักดิ์ สะมะโนผู้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)

ข่าว: นายธีรเดช จันทรัตน์ /ภาพ : นายพงศกร เรื่องจุ้ย

LAST_UPDATED2