พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล “วันวิสาขบูชา” ประจำปี ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย นายธีรเดช จันทรัตน์   
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2019 เวลา 00:00

าาา_วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็น

พุทธมามกะและเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล“วันวิสาขบูชา”พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี จำนวนมาก ในการนี้นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรม แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล“วันอาสาฬหบูชา” ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว: นายธีรเดช จันทรัตน์ /ภาพ : นายพงศกร เรื่องจุ้ย

LAST_UPDATED2