พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาล “วันวิสาขบูชา” จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย นายธีรเดช จันทรัตน์   
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2019 เวลา 00:00

าาา_วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร

ข้าวสาร -ข้าวสาร อาหารแห้งแก่พระสงฆ์ เนื่องในเทศกาลเนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี จำนวนมาก ในการนี้นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว: นายธีรเดช จันทรัตน์ /ภาพ : นายพงศกร เรื่องจุย,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี

LAST_UPDATED2