พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิมพ์
เขียนโดย นายธีรเดช จันทรัตน์   
วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2019 เวลา 00:00

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.oo นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในการนี้นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว :นายธีรเดช จันทรัตน์ /ภาพ : นายพงศกร เรืองจุ้ย

LAST_UPDATED2