พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี พิมพ์
เขียนโดย นายธีรเดช จันทรัตน์   
วันเสาร์ที่ 04 พฤษภาคม 2019 เวลา 00:00

วันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๖๒ เวลา o๗.oo น.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี   และข้าราชการ  พนักงานภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาชน    ในการนี้ นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี  นำข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศาลาการเปรียญ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว :นายธีรเดช จันทรัตน์ /ภาพ : นายพงศกร เรืองจุ้ย

LAST_UPDATED2