พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี พิมพ์
เขียนโดย นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ   
วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 2019 เวลา 00:00

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา o๘.๓o น. คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๘๙ รูป ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ น. โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว :นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ /ภาพ : นายพงศกร เรืองจุ้ย

LAST_UPDATED2