พิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี พิมพ์
เขียนโดย นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ   
วันพุธที่ 01 พฤษภาคม 2019 เวลา 08:17

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการ

บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค ในการนี้นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว :นางวิภาวรรณ เล็บครุฑ /ภาพ : นายพงศกร เรืองจุ้ย

LAST_UPDATED2