ประชุม โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี พิมพ์
เขียนโดย นายธีรเดช จันทรัตน์   
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 เวลา 03:44

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมข้าราชการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นายสยาม ธนัวรานนท์ /ภาพ : นายพงศกร เรื่องจุ้ย

n>

LAST_UPDATED2