โครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พิมพ์
เขียนโดย นางสาวดลชนก จันทร์สุข   
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 00:00

าาา_ วันนี้ 25 เมษายน 2562 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการจัดโครงการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิด

ข่าว: นางสาวดลชนก จันทร์สุข / ภาพ : นายพงศกร เรื่องจุ้ย

LAST_UPDATED2