วันยุทธหัตถี ประจำปี 2562 พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 00:00

าาา_ วัวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08:00 น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีถวาย

ราชสักการะและถวายราชสดุดีต่อพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี ในการนี้ นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพีธีฯ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว: นายธีรเดช จันทรัตน์ / ภาพ : นายพงศกร เรื่องจุ้ย

LAST_UPDATED2