ประชุมเรื่องการสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี พิมพ์
เขียนโดย นายธีรเดช จันทรัตน์   
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2019 เวลา 00:00

าาา_ วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือการสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ณ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ห้องประชุมโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี      โดยมีพระราชวิสุทธิเมธี ผู้อำนวยการโครงการขยายห้องเรียนฯ เป็นประธาน คณะจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วย รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผศ.ดร. อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต ผศ.ดร. ยุทธนา ปราณีต รก.ผอ. กองกิจการพิเศษ ผศ.ดร. สันติ เมืองแสน กก. โทรประสานงานประจำโครงการ นายธวัช แย้มปิ้ว รอง ผอ. กองนิติการ และ นายบุญเลิศ วิริยาวุทธ ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่ จากโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ร่วมกันพิจารณาและอนุมัติให้สร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ณ พื้นที่ของกรมธนารักษ์ บริเวณข้างโรงเรียนวัดห้วยสะพาน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมมีมติให้นายบุญเลิศ วิริยาวุทธ ธนารักษ์ที่กาญจนบุรี ไปดำเนินการเรื่องการเช่าพื้นที่ให้เรียบร้อย จะได้ทำการวางศิลาฤกษ์อาคารวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีต่อไป

ข่าว: นายธีรเดช จันทรัตน์ / ภาพ : นายพงศกร เรื่องจุ้ย

LAST_UPDATED2