ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ 19 พิมพ์
เขียนโดย นายธีรเดช จันทรัตน์   
วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2019 เวลา 00:00

าาา_ วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 นายสมศักดิ์ สะมะโน อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อสมบททุนซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ห้อง ICU และประกอบพิธีกุศลมหาทักษิณานุปทาน (กงเต็ง)มหาสังฆทานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกฯ และอุทิศส่วนกุศลแด่วิญาณบรรพบุรุษ วีรชนตลอดจนผู้เสียชีวิตในโรพยาบาล ณ ลานชมวิว สวนรุกขชาติ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว: นายธีรเดช จันทรัตน์ / ภาพ : นายพงศกร เรื่องจุ้ย

LAST_UPDATED2