พิธีอัญเชิญผ้าไตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิมพ์
เขียนโดย นายธีรเดช จันทรัตน์   
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 09:21

าาา_ วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. นายสมศักดิ์ สะมะโน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

เข้าร่วมพิธีอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานจากสมเด็จพระอริยวงศาตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อใช้ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562    ณ พระวิหารวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ข่าว: นายธีรเดช จันทรัตน์ / ภาพ : นายพงศกร เรื่องจุ้ย

LAST_UPDATED2