เทศมหาชาติ “กัณฑ์จุลพน” ประจำปี 2562 พิมพ์
เขียนโดย นางปุณยนุช เข็มทอง   
วันพุธที่ 03 เมษายน 2019 เวลา 07:38

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 09.30น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางรชยา ภูมิสวัสดิ์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธานในพิธีในงานเทศมหาชาติ “กัณฑ์จุลพน” โดมมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานราชการและประชาชนชาวกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ในการนี้ นายบรรณกิจ ลือยศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีฯ ดังกล่าว อย่างพร้อมเพรียง ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นาง ปุณยนุช เข็มทอง /ภาพ : นายธีรกานต์ ทองโสภา

n>

LAST_UPDATED2