พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาล “วันมาฆบูชา” จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 พิมพ์
เขียนโดย นายสยาม ธนัตวรานนท์   
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 00:00

าาา_วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา o๗.oo น. นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน -

พุทธมามกะ และเวียนเทียน -เนื่องในเทศกาลเนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี จำนวนมาก ในการนี้นายธีรเดช จันทรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรม พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว: นายสยาม ธนัตวรานนท์ / ภาพ : นายนายจุฑาภัทร สุนจิรัตน์

LAST_UPDATED2