พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำเดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2019 เวลา 00:00

วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระราชวิสุทธิเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

(พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวกาญจนบุรี ร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำเดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในการนี้ นาย ธีรเดช จันทรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นายธีรเดช จันทรัตน์ /ภาพ : นายธีรกานต์ ทองโสภา

n>

LAST_UPDATED2