พิธีเจริญสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2018 เวลา 00:00

วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๖๑ ถึงวัน วันที่ ๑ ม.ค. ๖๒ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

จัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ. ทุกวัดในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๕๙๑ วัด และกำหนด วัดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ จำนวน ๔ วัด ได้แก่ วัดสิริกาญจนาราม(ธรรมยุต) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม(พระอารามหลวง) วัดเทวสังฆาราม(พระอารามหลวง) วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร(พระอารามหลวง) มีประชาชนเข้าร่วมงานกิจกรรมจำนวนมาก /span>

ข่าว : นายธีรเดช จันทรัตน์ /ภาพ : นายธีรกานต์ ทองโสภา

LAST_UPDATED2