โครงการสวดมนต์ข้ามปี วันปีใหม่ พ.ศ. 2562 จังหวัดกาญจนบุรี พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2018 เวลา 04:50

คลิกเพื่อดาวโหลดหนังสือสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ.2558-2559

รายละเอียดโครงการสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 จังหวัดกาญจนบุรี

 

กำหนดการโครงการสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

รายชื่อวัดที่จัดพิธี สวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

หนังสือโครงการสวดมนต์ข้ามปี  เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562  จังหวัดกาญจนบุรี

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 24/2561 โครงการสวดมนต์ข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

LAST_UPDATED2