พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ รัชกาลที่ ๙ พิมพ์
เขียนโดย นายธีเดช จันทรัตน์   
วันพุธที่ 05 ธันวาคม 2018 เวลา 00:00

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.00 น.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พร้อมด้วยนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในการนี้ นายธรีเดช จันทรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีฯ ฯ ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี /span>

ข่าว : นายธีรเดช จันทรัตน์ /ภาพ : นายธีรกานต์ ทองโสภา

LAST_UPDATED2