พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๙ พิมพ์
เขียนโดย นายธีเดช จันทรัตน์   
วันพุธที่ 05 ธันวาคม 2018 เวลา 00:00

วันพุธที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น.นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ นายบวรศักดิ์ วานิช นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้สวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๕๐ รูป ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในการนี้ นายธรีเดช จันทรัตน์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยราชการสำนักงานพระพุทธศาสนากาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีฯ ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี /span>

ข่าว : นายธีรเดช จันทรัตน์ /ภาพ : นายธีรกานต์ ทองโสภา

LAST_UPDATED2