ประชุม คณะกรรมการคัดเลือกพระสงฆ์ สามเณร เดินทางไปศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๑/๒๕๖๒ พิมพ์
เขียนโดย นายสยาม ธนัตวรานนท์   
วันอังคารที่ 04 ธันวาคม 2018 เวลา 00:00

วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.oo น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีจัดประชุม คณะกรรมการคัดเลือกพระสงฆ์ สามเณร เดินทาง

ไปศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และเดินทางไปศึกษาดูงาน สักการะศาสนสถาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๑/๒๕๖๒ โดยมีพระราชวิสุทธิเมธีเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง (วัดใต้) เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น2 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าว : นายสยาม ธนัตวรานนท์ /ภาพ : นายธีรกานต์ ทองโสภา

LAST_UPDATED2